PROHEMA BOJA ZA PUTEVE

Premaz na bazi akrilnog veziva, pigmenata, organskih rastvarača i pomoćnih sredstava

PROHEMA RAZREĐIVAČ BOJE ZA PUTEVE