PROHEMA BRZOSUŠIVI EMAJL

Jednokomponentni brzosušivi pokrivni premaz na bazi alkidnog veziva i odabranih pigmenata

PROHEMA PROTEKT E 2K OSNOVNI

Dvokomponentni osnovni epoksidni premaz na bazi Zn fosfata,mioxa i/ili gvožđe oksida kao antikorozionih pigmenata

PROHEMA PROTEKT E 2K OSNOVNI MIOX

Dvokomponentni osnovni epoksidni  premazna bazi Zn fosfata,mioxa i/ili gvožđe oksida kao antikorozionih pigmenata

PROHEMA PROTEKT E 2K MEĐUSLOJ

Dvokomponentni međuslojni epoksidni premaz na bazi Zn fosfata i/ili gvožđe oksida kao antikorozionih pigmenata.

PROHEMA PROTEKT E 2K MEĐUSLOJ MIOX

Dvokomponentni međuslojni epoksidni premaz na bazi Zn fosfata i/ili gvožđe oksida kao antikorozionih pigmenata

PROHEMA PROTEKT E 2K POKRIVNI

Dvokomponentni završni premaz na bazi epoksi smola i odabranih pigmenata

PROHEMA PROTEKT PU 2K 680 POKRIVNI

Dvokomponentni završni premaz na bazi poliesterizocijanatnih smola i odabranih pigmenata

PROHEMA PROTEKT PU 2K 960 POKRIVNI

Dvokomponentni završni premaz na bazi akrilizocijanatnih smola i odabranih pigmenata

PROHEMA RAZREĐIVAČ ZA BRZOSUŠIVU OSNOVNU BOJU