DIMETCOTE 9 / SIGMAZINC 9

Dvokomponentni cink premaz zasnovan na (etil) silikatu koji se dobro stvrdnjava pod vlažnim uslovima

DIMETCOTE STEEL PRIMER 210

Dvokomponentni cink ‘’prefabrication’’ prajmer zasnovan na (etil) silikatu koji se dobro stvrdnjava pod vlažnim uslovima

SIGMARINE 28

Jednokomponentni debeloslojni brzosušivi višenamenski prajmer pigmentiran cink fosfatom