PROHEMA PROLUKS MIX – ALKIDNI EMAJL VISOKOG SJAJA ZA NIJANSIRANJE

Završni alkidni jednopigmentni emajli, koji su namenjeni delimičnom i kompletnom repariranju karoserije automobila

PROHEMA PROLUKS RAZREĐIVAČ

Koristi se za razređivanje Proluks alkidnog emajla visokog sjaja

PROHEMA BOJA ZA PUTEVE

Premaz na bazi akrilnog veziva, pigmenata, organskih rastvarača i pomoćnih sredstava

PROHEMA RAZREĐIVAČ BOJE ZA PUTEVE

PROHEMA NITRO RAZREĐIVAČ

Koristi se za razređivanje premaza na nitroceluloznoj osnovi kao i za pranje alata

PROHEMA ANTIKOROZIVNA OSNOVNA

Jednokomponentna osnovna boja na bazi alkidnog veziva, gvožđe oksida i cink fosfata kao aktivnih antikorozivnih pigmenata

PROHEMA UNIVERZALNI EMAJL

Jednokomponentni završni premaz visokog sjaja na bazi alkidnog veziva i odabranih pigmenata

PROHEMA BRZOSUŠIVA ANTIKOROZIVNA OSNOVNA

Jednokomponentni brzosušivi osnovni premaz na bazi alkidnog veziva, gvožđe oksida i cink fosfata kao aktivnih antikorozivnih pigmenata