FORGOT YOUR DETAILS?

Činimo svet lepšim
i dugotrajnijim

Distribucija industrijskih premaza i
opreme za premazivanje

Naši prodajni rezultati u 2021. godini

0
tona Chiara
nitro razređivača
0
tone PPG
boja i
premaza
0
tona hladne
plastike
1
tona boje
za puteve

Proizvodi

Ponuda koja zadovoljava i najspecifičnije zahteve

Projektovanje, izrada i
montaža opreme za farbanje

Predtretman, elektroforeza, praškasto i mokro premazivanje, plastifikacija, specijalni sistemi, galvanizacija

Sektori

Oprema za farbanje u autoindustriji

Autoindustrija

Oprema za farbanje u industriji

Industrija

Oprema za farbanje u poljoprivrednoj mehanizaciji

Poljoprivredna i
građevinska
mehanizacija

Bela tehnika

Partneri

Kompanije koje zastupamo

0
godina iskustva

Firme sa kojima smo ostvarili uspešnu saradnju

Kako možemo da vam pomognemo?

Spremni smo da odgovorimo na sva pitanja i nedoumice koje imate
TOP