FORGOT YOUR DETAILS?

BOJA ZA PUTEVE

Premaz na bazi akrilnog veziva, pigmenata, organskih rastvaraca i pomoćnih sredstava.

Opis

Namena:
Koristi se za tankoslojno horizontalno obeležavanje puteva, ulica i drugih saobraćajnica.

Svojstva:
Premaz se odlikuje brzim sušenjem ( na dodir za 15 minuta, a potpuno očvršćava za 30
minuta), dobrim prijanjanjem i elastičnošću. Otporan je na habanje, benzin, motorna
ulja, masti, soli i atmosferske uticaje.

Način primene:
Premaz se nanosi u jednom sloju mašinski ili ručno ( pomoću pištolja ) na površinu
kolovoza koja mora biti suva, čista, bez masnoće.
Za primenu boja se razređuje RAZREĐIVAČEM ZA BOJU ZA PUTEVE do 3%. Debljina
suvog filma zavisi od vrste oznaka i frekvencije saobraćaja. Temperatura površine
kolovoza mora da bude u intervalu od 5 do 45°C, a vazduha od 10-35°C.
Vidljivost horizontalne signalizacije u noćnim uslovima poboljšava se se upotrebom

Rok skladištenja:
3 godine u originalnoj ambalaži, pri temperaturi do +30°C.

Mere predostrožnosti:
Obavezna je primena mera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se
uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Ovde možete preuzeti tehničku dokumentaciju za ovaj proizvod
BOJA ZA PUTEVE
TOP