FORGOT YOUR DETAILS?

PROPLASTIK

PROPLASTIK je dvokomponentna hladna plastika za ručno označavanje puteva

Opis

Način primene:
U proplastik – vibracionu traku (treći sloj) se dodaje 10%kamene eruptivne granulacije veličine 4-8 mm kao i 1% katalizatora za proplastik mešati oko 1 minut, a potom u što kraćem vremenskom periodu izvršiti primenu da bi se izbeglo taloženje kamene granulacije na dnu posude. Označiti ivice oznake samolepljivom trakom. Primena se izvodi pomoću šablona specijalno napravljenih za tu namenu (tačno određenih dimenzija). Odstraniti samolepljivu traku pre nego što materijal očvrsne.

Razređivanje:
Materijal se ne sme razređivati.

Vreme stvrdnjavanja:
17-30 minuta . Katalizirana smeša se mora utrošiti u vremenu od 10-15 minuta pri 20 ºC.

Skladištenje:
U originalnoj zatvorenoj ambalazi na 20ºC, rok upotrebe je najmanje 6 meseci.

Ovde možete preuzeti tehničku dokumentaciju za ovaj proizvod
HLADNA PLASTIKA
TOP