FORGOT YOUR DETAILS?

DIMETCOTE 9

Dvokomponentni cink (etil) silikatni premaz koji očvršćava na vlagi

Glavne karakteristike:

 • Antikorozivni prajmer za konstrukcijski čelik
 • U skladu sa zahtevima za kompoziciju SSPC-Paint 20, nivo 1
 • Specificirano za strukturalne spojeve prema ASTM A325 ili A490 Vijci RCSC specifikaciji, klasa B
 • Pogodan kao sistemski prajmer u različitim sistemima boja na bazi nesapunibilnih veziva
 • Može da izdrži temperature podloge od –90°C (–130°F) do 500°C (930°F), pod normalnim uslovima izlaganja atmosferi
 • Kada je odgovarajući način premazan sa završnim premazom, pruža odličnu zaštitu od korozije za čelične podloge do 540°C
  (1000°F)
 • Ne sme se izlagati alkalnim (više od pH 9) ili kiselim (manje od pH 5,5) tečnostima
 • Premaz za rezervoar sa odličnom otpornošću na rastvarače i hemikalije

Opis

Oblasti primene

 • INFRASTRUCTURE & RAIL
 • MINING
 • OIL, GAS & CHEMICAL
 • POWER
 • AIRPORTS
 • BRIDGES
 • CHEMICAL & PETROCHEMICAL
 • COMMERCIAL BUILDINGS
 • OFFSHORE
 • STADIUMS & VENUES
 • WIND

Dodatne informacije

Hemijski sastav proizvoda

Neorganski cink

Linija proizvoda

DIMETCOTE

Tip proizvoda

Osnovni premaz, Premaz otporan na toplotu

Ovde možete preuzeti tehničku dokumentaciju za ovaj proizvod
DIMETCOTE 9
TOP